طراحی سایت

فروشگاه اینترنتی Zire30

فروشگاه اینترنتی Zire30

طراحی سایت
  • وظیفهطراحی سایت
 
وب سایت زیر30 یک وب سایت فروشگاهی فوق العاده می باشد در زمینه فروش لباس
می توان از قابلیت های ویژه این فروشگاه اینترنتی به صهولت در خرید آن اشاره کرد که باعث می شود مراجعه کنندگان به وب سایت بسیار ساده محصول خود را خریداری کنند ، نحوه پرداخت هزینه محصولات به صورت رایگان می باشد .
فروشگاه اینترنتی Zire30