طراحی سایت

طراحی سایت رهام تجارت رسام

طراحی سایت رهام تجارت رسام

بهینه سازی سایت شرکتی
  • وظیفهطراحی سایت و بهینه سازی
 
سایت رهاج تجارت رسام یک وب سایت تجاری و سایت شرکتی فوق العاده زیبا می باشد که شرکت طراحی سایت آترون وب وظیفه بهینه سازی سایت و طراحی سایت را به عهده داشت .
کارفرما محترم این وب سایت درخواستی داشتند که طراحی سایت شرکتی آنها شبیه به سایت HP.Com باشد که این شرکت نماینده آن بودند . ما هم با در نظر داشتن تمام فاکتور های بهینه سازی و طراحی وب سایت آن را طراحی و پیاده سازی کردیم .