طراحی سایت

تجهیز گستر جهانگیر

تجهیز گستر جهانگیر

طراحی سایت
  • وظیفهطراحی سایت و بهینه سازی
 
یکی دیگر از پروژه های طراحی سایت ،طراحی سایت شرکت تجهیز گستر جهانگیر می باشد که توسط آترون وب طراحی شده است
آترون وب برای شرکت تجهیز گستر جهانگیرطراحی سایت شرکتی انجام داد که بهینه سازی سایت را نیز برای شرکت تجهیز گستر جهانگیر انجام داد . در ضمن کارفرما ، نیازمند یک وب سایت داینامیک و دو زبانه بود که تیم طراحی سایت آترون وب این نیاز کارفرما را برطرف نمود.