دسامبر 17, 2017
آموزش فتوشاپ

آموزش فتوشاپ (31) سیاه و سفید کردن تصویر

می توانید نتایج بزرگی را با تبدیل یک تصویر رنگی به سیاه و سفید( با یا بدون ته رنگ(tint)) در فتوشاپ یا کمرا راء(Camera Raw)، به دست آورید. […]
دسامبر 17, 2017
آموزش فتوشاپ

آموزش فتوشاپ (30) ذخیره ی تصویر برای چاپ چهار رنگ

قبل از آنکه یک فایل فتوشاپ را برای استفاده در چاپ چهار رنگ نشریه ، ذخیره کنید، باید تصویر را به حالت رنگی CMYK تغییر دهید. از فرمان […]
دسامبر 17, 2017
آموزش فتوشاپ

آموزش فتوشاپ (29) استفاده از فیلتر Unsharp Mask

آخرین کاری که شاید بخواهید انجام دهید زمانی که یک تصویر را رتوش می کنید ، استفاده از فیلتر Unsharp Mask است. فیلتر Unsharp Mask، کنتراست […]
دسامبر 17, 2017
آموزش فتوشاپ

آموزش فتوشاپ (28) استفاده از وصله ی محتوا آگاه(Patch content-aware)

ابزارهای محتوی آگاه چند گام روبرو را با هم می آمیزد: فتوشاپ ناحیه ی انتخابی را با پیکسل های که به آن محدوده مطابقت دارند پر می کند. استفاده از ابزار وصله […]
دسامبر 17, 2017

آموزش فتوشاپ (27) استفاده از ابزار ترمیم نقطه ای(Spot Healing Brush)

کار بعدی ، تمیز کردن چند نقطه ی تیره در دیوار است. می توانید این کار را با مهر کپی کننده (Clone Stamp) انجام دهید، اما در […]
× پشتیبانی واتساپ !