آموزش فتوشاپ (۷) بزرگنمایی و حرکت به وسیله ی پانل navigator

آموزش فتوشاپ (۶) تغییر دادن ناحیه ی انتخابی
آذر ۱۹, ۱۳۹۶
آموزش فتوشاپ (۸) پیش نمایش و باز کردن فایل دیگر
آذر ۱۹, ۱۳۹۶
نمایش همه

پانل navigator یک روش سریع دیگر برای تغییر در میزان بزرگنمایی است، به ویژه هنگامی که درصد دقیق بزرگنمایی بی اهمیت است. یک روش عالی برای حرکت بر روی تصویر نیز هست، زیرا تصویر کوچک دقیقا نشان می دهد که کدام قسمت از تصویر در پنجره ی تصویر ظاهر می شود. برای باز کردن پانل navigator ، ان را از مسیر Window > Navigator   انتخاب کنید.

زمانی که نوار کشویی(slider)  زیر تصویر کوچک در پانل navigator ، را به سمت راست می کشید (به سمت ایکون کوه بزرگ) تصویر بزرگ و زمانی که ان را به چپ می کشید تصویر کوچک می شود.

20

 کادر مستطیلی قرمز، ناحیه ی از تصویر که در پنجره ی تصویر ظاهر می شود را نشان می دهد. زمانی که به اندازه ی کافی بزرگنمایی کنید تا پنجره ی تصویر فقط قسمتی از تصویر را نشان دهد، می توانید با کشیدن کادر قرمز در اطراف تصویر کوچک قسمت های دیگر تصویر را ببینید. وقتی با بزرگنمایی  خیلی زیاد کار می کنید،  این روش، راهی عالی برای بررسی این است که بر روی کدام قسمت از تصویر مشغول کار هستید.

23

× پشتیبانی واتساپ !