آموزش فتوشاپ (27) استفاده از ابزار ترمیم نقطه ای(Spot Healing Brush)

آموزش فتوشاپ (26) ترمیم نواحی به کمک ابزار مهر کپی کننده (Clone stamp tool)
دسامبر 13, 2017
آموزش فتوشاپ
آموزش فتوشاپ (28) استفاده از وصله ی محتوا آگاه(Patch content-aware)
دسامبر 17, 2017

کار بعدی ، تمیز کردن چند نقطه ی تیره در دیوار است. می توانید این کار را با مهر کپی کننده (Clone Stamp)711 انجام دهید، اما در عوض از تکنیک دیگری استفاده خواهید کرد. از ابزار ترمیم نقطه ای برای تمیز کردن دیوار استفاده خواهید کرد.

قلموی ابزار ترمیم نقطه ای به سرعت لکه ها و عیوب دیگر تصویر را حذف می کند. این ابزار به وسیله ی پیکسل های نمونه برداری شده از تصویر یا الگو(pattern) نقاشی می کند و بافت(texture) ، نور(lighting) ، شفافیت(transparency) ، و سایه ی(shading) پیکسل های نمونه برداری شده را با پیکسل های که می خواهید ترمیم شود، تطبیق می دهد. برخلاف ابزار مهر کپی کننده، در ابزار ترمیم نقطه ای نیاز ندارید که نقطه ای را به عنوان نمونه تعیین کنید. این ابزار به طور خودکار از نواحی اطراف ناحیه رتوش شده، نمونه برداری می کند. ابزار ترمیم نقطه ای برای رتوش لکه ها در پرتره ها عالی است، اما برای این نقطه ی تیره از دیوار نیز به خوبی به کار می آید زیرا دیوار یک ظاهر یک دست کنار نواحی تیره دارد.

توجه: ابزار ترمیم (Healing Brush) مانند ابزار ترمیم نقطه ای کار می کند، به جز آنکه قبل از عملیات رتوش نیاز به نمونه برداری از پیکسل های مبداء را دارید.

1- بزرگنمایی کنید یا اسکرول انجام دهید تا نواحی تیره ی گوشه ی بالا سمت چپ تصویر را ببینید.

2- در پانل ابزار، ابزار ترمیم نقطه ای را انتخاب کنید.76

3- در نوار options، پانل فرعی Brush را باز کنید، یک قلموی با سختی 100% که تقریبا 40 px ضخامت دارد را تعیین کنید.

4- در پنجره ی تصویر، ابزار ترمیم نقطه ای را از راست به چپ در نواحی تیره ی بالا گوشه سمت چپ تصویر بکشید. هرچقدر بخواهید می توانید حرکت را انجام دهید، نقاشی را ادامه دهید تا جایی که رضایتتان حاصل شود. زمانی که می کشید، سر قلم مشکی می شود، و وقتی موس را رها می کنید، ناحیه ی نقاشی شده ترمیم شده است.

83

84

5-از مسیر File > Save فایل را ذخیره کنید.

× پشتیبانی واتساپ !