آموزش فتوشاپ (۲۳) صاف کردن(straightening) و برش (cropping) تصویر

آموزش فتوشاپ (۲۲) تعدیل و تنظیم رنگ در Camera raw
آذر ۲۲, ۱۳۹۶
آموزش فتوشاپ (۲۴) تعویض رنگ ها در یک تصویر
آذر ۲۲, ۱۳۹۶
نمایش همه

از ابزار برش (Crop tool) برای صاف کردن(straighten) ، تمیز کردن(trim) ، و تنظیم مقیاس (scale) تصویر به منظور گنجاندن در فضای طراحی شده برای آن، استفاده می شود. همچنین می توانید از ابزار برش و فرمان برش برای بریدن تصویر استفاده کنید. به طور پیش فرض، غیر مخرب است، بنابراین بعدا اگر بخواهید می توانید نظر خود را تغییر دهید و پیکسل های اولیه را بازیابی کنید.

۱- در پانل ابزار، ابزار برش را انتخاب کنید .54

۲- در نوار Options، گزینه ی Size & Resolution را از منوی Preset Aspect Ratio انتخاب کنید.

(Unconstrained مقدار پیش فرض است).

۳- در کادر محاوره ای Crop Image Size & Resolution، مقدار ۳٫۵ اینچ را برای عرض (Width) و ۲٫۵ اینچ را برای ارتفاع (Height) ، و pixels/inch 200 را برای وضوح (Resolution) ، وارد کنید. OK را کلیک کنید.

71

تغییرات Preset Aspect Ratio در پیش تنظیمات (preset ) شما منعکس می شود، و یک شبکه ی برش (crop grid) ظاهر می شود. یک پوشش برش (cropping shield) نواحی خارج از ناحیه برشی انتخابی را می پوشاند. ابتدا، تصویر را صاف کنید.

-۴ بر روی Straighten در نوار options کلیک کنید. نشانه گر به شکل ابزار صاف کردن (Straighten tool) در می آید.

-۵ روی گوشه ی بالای تصویر کلیک کنید، و یک خط صاف در امتداد ضلع بالای عکس بکشید.

72

فتوشاپ تصویر را صاف می کند چنانکه خطی که کشیدید موازی با لبه ی بالایی تصویر می شود. شما یک خط در راستای ضلع بالایی تصویر رسم کردید اما هر خطی که محور های عمودیی یا افقی تصویر را معین می کند، کار خواهد کرد.

حال مرزهای سفید تصویر را حذف کنید و مقیاس تصویر را تنظیم کنید.

گوشه ی شبکه ی برش را تا گوشه های تصویر بکشید، تا سفیدی باقی نماند. از کلید ها جهت دار(arrow key) استفاده کنید اگر می خواهید عکس را در شبکه ی برش بالا و پایین ببرید.

۷- Enter یا Return را فشار دهید. تصویر اکنون برش داده شده است، و تصویر برش داده شده کل پنجره ی تصویر را پر می کند، صاف ، اندازه، و برش خورده مطابق با مشخصاتی که می خواستید.

70

پیشنهاد: می توانید از مسیر Image > Trim عمل کنید تا ناحیه ی مرزی اطراف لبه ی تصویر را بر اساس شفافیت یا رنگ لبه ، حذف کنید.

۸- برای دیدن ابعاد تصویر،  Document Dimensions را از منوی فرعی در پایین پنجره ی برنامه انتخاب کنید.

۹- از مسیر File > Save کار خود را ذخیر کنید. اگر کادر محاوره ای Photoshop Format Options را دیدید، OK را کلیک کنید.

 

× پشتیبانی واتساپ !