آموزش فتوشاپ (16) نکته ای مهم درباره ی پانل ابزار و نوار options

آموزش فتوشاپ (15) گسترده کردن (expanding) و کوچک کردن (collapsing) پانل ها
دسامبر 12, 2017
آموزش فتوشاپ (17) سفارشی کردن(Customizing) محیط کار
دسامبر 12, 2017

 پانل ابزار و نوار options در یک سری مشخصات با پانل های دیگر مشترک هستند:

  • می توانید پانل ابزاررا به وسیله ی نوار عنوان آن به یک محل دیگر در فضای کار بکشید.می توانید نوار options را با استفاده از کشیدن نوار grab در منتهی الیه سمت چپ پانل ، به مکانی دیگر حرکت دهید.
  • می توانید نوار ابزار و نوار option را پنهان کنید.

با این حال بعضی خصوصیات پانل  در دسترس نیست و یا  در باره ی پانل ابزار و نوارOption ، صدق نمی کند:

  • نمی توانید پانل ابزاز یا نوار Option را با پانل های دیگر در یک گروه قرار دهید.
  • نمی توانید سایز پانل ابزار یا نوار Option را تغییر دهید.
  • نمی توانید پانل ابزار یا نوار Option را به جایگاه پانل ها بیافزایید.
  • پانل ابزار و نوار Option ، منوی پانل ندارد.

 

× پشتیبانی واتساپ !